Humid Wall: Review on Causes and Solutions
Paper i proceeding, 2017

drying process

humid wall

thermal resistance

wall treatment

Författare

Mohamad Kharseh

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

York Ostermeyer

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Claudio Nägeli

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Izabela Kurkowska

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Holger Wallbaum

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

675-681

World Sustainable Built Environment Conference 2017
Hong Kong, ,

DREEAM – energismart renovering av bostadsområden

Europeiska kommissionen (Horisont 2020), 2015-10-01 -- 2019-09-30.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-03