Humid Wall: Review on Causes and Solutions
Paper i proceeding, 2017

thermal resistance

drying process

humid wall

wall treatment

Författare

Mohamad Kharseh

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

York Ostermeyer

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Claudio Nägeli

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Izabela Kurkowska

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Holger Wallbaum

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Proceedings of the The World Sustainable Built Environment Conference 2017 (WSBE17),

675-681
978-988-77943-0-1 (ISBN)

World Sustainable Built Environment Conference 2017
Hong Kong, China,

DREEAM – energismart renovering av bostadsområden

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/680511), 2015-10-01 -- 2019-09-30.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-04