Tunable surface energy wood-biopolymer macrofibers
Övrigt konferensbidrag, 2018

Författare

Tiina Nypelö

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Shirin Asaadi

Aalto-Yliopisto

Gunther Kneidinger

Universität für Bodenkultur

Herbert Sixta

Aalto-Yliopisto

Johannes Konnerth

Universität für Bodenkultur

255th National Meeting and Exposition of the American-Chemical-Society (ACS) - Nexus of Food, Energy, and Water
New Orleans, LA, USA,

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-06