Accounting and networking
Kapitel i bok, 2018

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Accounting, innovation and inter-organisational relationships

197-215
978-1-138-08261-8 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-27