Improving the maximum torque per ampere in a BLDC motor accounting for transient and continuous operation using thermal boundary conditions
Paper i proceeding, 2016

Författare

Johan Åström

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Torbjörn Thiringer

Elmaskiner och kraftelektronik


978-1-5090-2538-1 (ISBN)

2016 XXII International Conference on Electrical Machines (ICEM)
Lausanne, Switzerland, Switzerland,

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/ICELMACH.2016.7732768

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-17