How to Analyse Ecosystem Services in Landscapes
Rapport, 2018

Författare

Oskar Englund

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Göran Berndes

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Christel Cederberg

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Pål Börjesson

Lunds universitet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Förnyelsebar bioenergi

Styrkeområden

Energi

Utgivare

IEA Bioenergy ExCo

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-09