Joy machines and machine joy: A technological and cultural history of technologized play
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Tiina Männistö-Funk

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Journal of Transport History

0022-5266 (ISSN)

Vol. 39 1 135-138

Ämneskategorier

Ekonomisk historia

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-26