Linjär programmering - övningar i LINGO och Excel
Bok, 2018

Författare

Björn Lantz

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Ämneskategorier

Matematik

Företagsekonomi

ISBN

9789144125558

Utgivare

Studentlitteratur

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-06