LES OF TRANSIENTS IN THE FRANCIS-99 WATER TURBINE MODEL
Paper i proceeding, 2018

Paper is extended abstract itself.

Mesh morphing

Francis-99

Transients

Hydropower

LES

Rotor-stator interaction

Författare

Ludvig Uppström

Master student, Chalmers

Jonathan Fahlbeck

Master student, Chalmers

Eric Lillberg

Vattenfall Research and Development AB

Håkan Nilsson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Proceedings of the 13th OpenFOAM Workshop

287-290 OFW13-23-126

13th OpenFOAM Workshop
Shanghai, China,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-16