LES OF TRANSIENTS IN THE FRANCIS-99 WATER TURBINE MODEL
Paper i proceeding, 2018

Paper is extended abstract itself.

Hydropower

Francis-99

Rotor-stator interaction

Transients

LES

Mesh morphing

Författare

Ludvig Uppström

Student vid Chalmers

Jonathan Fahlbeck

Student vid Chalmers

Eric Lillberg

Vattenfall

Håkan Nilsson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Proceedings of the 13th OpenFOAM Workshop

287-290 OFW13-23-126

13th OpenFOAM Workshop
Shanghai, China,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-04