Asymmetry Helps: Improved Private Information Retrieval Protocols for Distributed Storage
Paper i proceeding, 2018

private information retrieval

Författare

Hsuan-Yin Lin

Siddhartha Kumar

Eirik Rosnes

Alexandre Graell i Amat

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

IEEE Information Theory Workshop

IEEE Information Theory Workshop (ITW)
Guangzhou, China,

Distribuerad lagring för datalagring och trådlös leverans av data

Vetenskapsrådet (VR), 2016-01-01 -- 2019-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-29