Distribuerad lagring för datalagring och trådlös leverans av data
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Alexandre Graell i Amat (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-04253
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-24