Local Reconstruction Codes: A Class of MDS-PIR Capacity-Achieving Codes
Paper i proceeding, 2018

private information retrieval

Författare

Siddhartha Kumar

Hsuan-Yin Lin

Eirik Rosnes

Alexandre Graell i Amat

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

IEEE Information Theory Workshop

IEEE Information Theory Workshop (IEEE)
Guangzhou, China,

Distribuerad lagring för datalagring och trådlös leverans av data

Vetenskapsrådet (VR), 2016-01-01 -- 2019-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-29