Local Reconstruction Codes: A Class of MDS-PIR Capacity-Achieving Codes
Paper i proceeding, 2018

private information retrieval

Författare

Siddhartha Kumar

Hsuan-Yin Lin

Eirik Rosnes

Alexandre Graell i Amat

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

IEEE Information Theory Workshop

IEEE Information Theory Workshop (IEEE)
Guangzhou, China,

Distribuerad lagring för datalagring och trådlös leverans av data

Vetenskapsrådet (VR), 2016-01-01 -- 2019-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-29