Different Perspectives on Sustainable Housing for Seniors
Övrigt konferensbidrag, 2018

seniors

reasonable rent

housning

actual and experienced rent

case study

Författare

Lisbeth Lindahl

http://www.enhr2018.com/
Uppsala, Sweden,

Dialog Bygg Hållbart för Seniorer DIABAHS

Göteborgsregionen FOU i Väst, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Mistra Urban Futures, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Centrum för management i byggsektorn (CMB), 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Göteborgs Stad, 2016-10-01 -- 2019-03-31.

Formas (2016-109), 2016-07-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-04