Avoiding the Intrinsic Unfairness of the Trolley Problem
Paper i proceeding, 2018

Författare

Tobias Holstein

Chalmers tekniska högskola

Gordana Dodig Crnkovic

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (Chalmers)

ICSE 2018
Gothenburg, Sweden,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Systemvetenskap

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

DOI

10.1145/3194770.3194772

Mer information

Skapat

2018-09-04