Screening of how the organisation of life cycle nodes influences environmental impacts: A methodology
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

The abstract is available free of charge at https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.044

Organizing

Methodology

Life cycle asssessment

Node

Socio-material

Screening

Författare

Mathias Lindkvist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Journal of Cleaner Production

0959-6526 (ISSN)

Vol. 204 461-470

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Miljöledning

Ekonomi och näringsliv

DOI

10.1016/j.jclepro.2018.09.044

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-03