Utformning av dammar: En Litteraturstudie med kommentarer om dagvatten-, polerings- och miljödammar
Rapport, 1997

hydraulik

utformning

miljövård

miljö

design

damm

dimensionering

hydrologi

våtmark

VA-system

effektivitet

Författare

Jesper Persson

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-20