Utformning av dammar: En Litteraturstudie med kommentarer om dagvatten-, polerings- och miljödammar
Rapport, 1997

miljö

hydrologi

utformning

VA-system

våtmark

miljövård

effektivitet

design

hydraulik

dimensionering

damm

Författare

Jesper Persson

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Utgivare

Institutionen för vattenbyggnad

Mer information

Skapat

2018-09-30