Service-dominant logic and supply chain management: A systematic literature review
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Ceren Altuntas Vural

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Journal of Business and Industrial Marketing

0885-8624 (ISSN)

Vol. 32 8 1109-1124

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-07