A Longitudinal Study on Newcomers’ Perception of Organisational Culture
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Duygu Turker

Ceren Altuntas Vural

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Education and Training

0040-0912 (ISSN)

Vol. 57 2 130-147

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Pedagogik

Mer information

Skapat

2018-10-01