Social Responsibility Education across Europe: A Comparative Approach
Samlingsverk (redaktörskap), 2016

Redaktör

Duygu Turker

Yasar University

Samuel Idowu

London Metropolitan University

Ceren Altuntas Vural

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Ekonomi och näringsliv

Utgivare

Springer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12