Sustainability Issues in Asian Fashion Supply Chains: Retailers versus Suppliers,
Kapitel i bok, 2019

Författare

Ceren Altuntas Vural

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Fashion Supply Chain Management in Asia: Concepts, Models and Cases

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-23