Contemporary Issues in Corporate Social Responsibility
Samlingsverk (redaktörskap), 2014

Redaktör

Duygu Turker

Huriye Toker

Ceren Altuntas Vural

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2018-10-01