Verification of hot-spot in complex composite structures using detailed FEA
Poster (konferens), 2018

Motivation Current shell-element based design tools used in the automotive industry do not allow for failure prediction in complex composite structures. An automated method to identify and analyse structural hot-spots for all potential failure modes is therefore needed.

Finite Element

Carbon Fibre Composites

Global – Local

Sub model

Författare

Henrik Molker

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Renaud Gutkin

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Leif Asp

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

ECCM18 - 18th European Conference on Composite Materials
Athens, ,

Effektiv simuleringsdriven utvecklingsmetodik för bilstrukturer i kompositmaterial

Vetenskapsrådet (VR), 2013-09-01 -- 2018-08-31.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Farkostteknik

Kompositmaterial och -teknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2018-10-03