Silica-based diffusion probes for use in FRAP and NMR-diffusometry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Maria Pihl

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Krzysztof Kolman

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Antiope Lotsari

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Marie Ivarsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Erich Schuster

RISE Research Institutes of Sweden

Niklas Lorén

Chalmers, Fysik, Eva Olsson Group

Romain Bordes

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Journal of Dispersion Science and Technology

0193-2691 (ISSN) 1532-2351 (eISSN)

Vol. 40 4 555-562

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1080/01932691.2018.1472015

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-10