Nyttjande av industriell restvärme från Stenungsundsindustrierna som fjärrvärme i Göteborg – Ekonomisk och klimatmässig nytta under olika förutsättningar
Rapport, 2018

Författare

Erik Marcus Kristian Axelsson

Profu AB

Thore Berntsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

CIT Industriell Energi AB

Simon Harvey

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Johan Holm

Profu AB

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Energiteknik

Ekonomi och näringsliv

Energisystem

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-10