Ny metod för sprickmodellering i armerad betong
Artikel i övrig tidskrift, 2018

Ett pågående doktorandprojekt handlar om modellering av armerad betong, speciellt med avseende på sprickbildning. Projektet, som presenteras i denna artikel, genomförs i samarbete mellan avdelningarna Konstruktionsteknik och Material- och beräkningsmekanik, båda på Chalmers i Göteborg. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och syftar till att utveckla ett nytt sätt att analysera stora armerade betongkonstruktioner genom att modellera materialet på olika längdskalor, och koppla dessa skalor till varandra. Det kommer att göra det möjligt att studera sprickor och spricktillväxt i stora konstruktioner i detalj.

Homogenisering

Sprickning

Armerad betong

Vidhäftning

Flerskalig modellering

Författare

Adam Sciegaj

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Fredrik Larsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Filip Nilenius

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Bygg & teknik

0281-658x (ISSN)

Vol. 110 7 46-48

Flerskalig modellering av armerad betong

Vetenskapsrådet (VR) (2014-5168), 2015-01-01 -- 2018-12-31.

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Materialvetenskap

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-15