Ny metod för sprickmodellering i armerad betong
Magazine article, 2018

Ett pågående doktorandprojekt handlar om modellering av armerad betong, speciellt med avseende på sprickbildning. Projektet, som presenteras i denna artikel, genomförs i samarbete mellan avdelningarna Konstruktionsteknik och Material- och beräkningsmekanik, båda på Chalmers i Göteborg. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och syftar till att utveckla ett nytt sätt att analysera stora armerade betongkonstruktioner genom att modellera materialet på olika längdskalor, och koppla dessa skalor till varandra. Det kommer att göra det möjligt att studera sprickor och spricktillväxt i stora konstruktioner i detalj.

Flerskalig modellering

Armerad betong

Sprickning

Vidhäftning

Homogenisering

Author

Adam Sciegaj

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Karin Lundgren

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Fredrik Larsson

Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Filip Nilenius

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Kenneth Runesson

Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Bygg & teknik

0281-658x (ISSN)

Vol. 110 7 46-48

Multiscale modelling of reinforced concrete structures

Swedish Research Council (VR), 2015-01-01 -- 2018-12-31.

Subject Categories

Applied Mechanics

Other Civil Engineering

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Materials Science

Infrastructure

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

More information

Created

11/1/2018