Digital product fitting in retail supply chains: Contextual fit and potential outcomes
Paper i proceeding, 2018

Författare

Emmelie Gustafsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Jan Holmström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Proceedings of the 30th Annual NOFOMA Conference: Relevant Logistics and Supply Chain Management Research


978-87-91070-93-8 (ISBN)

NOFOMA 2018
Kolding, Denmark,

Fysisk handel förbättras genom digital modellering

Handelsrådet (2016:721), 2016-09-01 -- 2018-08-31.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-22