Alternating fluorene copolymer–fullerene blend solar cells
Kapitel i bok, 2017

Författare

O Inganäs

Linköpings universitet

F Zhang

Linköpings universitet

X Wang

Linköpings universitet

A Gadisa

Linköpings universitet

NK Persson

Linköpings universitet

Mattias Svensson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Erik Per Perzon

Linköpings universitet

Wendimagegn Mammo

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Mats Andersson

Polymerteknologi

Organic Photovoltaics: Mechanisms, Materials, and Devices

387-402
978-142002635-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Polymerkemi

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1201/9781420026351

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-06