Cycling safety
Inledande text i tidskrift, 2018

Författare

Marco Dozza

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Mont Hubbard

University of California

A. Schwab

Technische Universiteit Delft

Journal of Safety Research

0022-4375 (ISSN)

Vol. 67 125-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

DOI

10.1016/j.jsr.2018.10.002

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21