Editorial: The 20th Anniversary of the Extremes Journal
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Holger Rootzen

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Jürg Hüsler

Universität Bern

Thomas Mikosch

Köpenhamns universitet

Extremes

1386-1999 (ISSN) 1572915x (eISSN)

Vol. 21 3 363-364

Ämneskategorier

Metallurgi och metalliska material

Sannolikhetsteori och statistik

DOI

10.1007/s10687-018-0334-8

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-10