Editorial: The 20th Anniversary of the Extremes Journal
Inledande text i tidskrift, 2018

Författare

Holger Rootzen

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Jürg Hüsler

Universität Bern

Thomas Mikosch

Köpenhamns universitet

Extremes

1386-1999 (ISSN)

Vol. 21 3 363-364

Ämneskategorier

Metallurgi och metalliska material

Sannolikhetsteori och statistik

DOI

10.1007/s10687-018-0334-8

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-10