Development and applications of nonlinear optical spectroscopy: 15th ECONOS/35th ECW meeting in Gothenburg (Sweden)
Inledande text i tidskrift, 2017

Författare

Stina Hemdal

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning

David Sedarsky

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning

Johannes Kiefer

Universität Bremen

Julian Moger

Universität Bremen

Journal of Raman Spectroscopy

0377-0486 (ISSN) 1097-4555 (eISSN)

Vol. 48 8 1019-

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Atom- och molekylfysik och optik

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1002/jrs.5204

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-26