Development and applications of nonlinear optical spectroscopy: 15th ECONOS/35th ECW meeting in Gothenburg (Sweden)
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Stina Hemdal

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

David Sedarsky

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Johannes Kiefer

Universität Bremen

Julian Moger

Universität Bremen

Journal of Raman Spectroscopy

0377-0486 (ISSN) 1097-4555 (eISSN)

Vol. 48 8 1019-1019

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Atom- och molekylfysik och optik

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1002/jrs.5204

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-06