Minerva meets the market: From managerialism to critical reflexivity
Kapitel i bok, 2017

Författare

Mats Benner

Lunds universitet

Tony Huzzard

Lunds universitet

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

The corporatization of the business school: Minerva meets the market

234-245
978-131727748-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

DOI

10.4324/9781315640594

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-19