Värdeskapande i hälso- och sjukvård
Kapitel i bok, 2019

Syftet med detta kapitel har varit att nyansera och problematiasera tjänstelogikens individualiserade syn på värde och värdeskapande. Detta är viktigt då en förskjutning i vokabulär redan ägt rum; från en passivt väntande patient i slutet av en värdekedja till en aktivt och rationellt samskapande patient. Med stöd av olika teoretiska perspektiv har värde och värdeskapande i hälso- och sjukvården på tre, sinsemellan sammankopplade, nivåer diskuterats; individuell, grupp och offentlig nivå.

Författare

Erik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Lars Nordgren

Lunds universitet

Health Management : vinst, värde, kvalitet i hälso- och sjukvården

155-180
9789152356067 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-25