Värdeskapande i hälso- och sjukvård
Kapitel i bok, 2018

Författare

Erik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Lars Nordgren

Health Management : vinst, värde, kvalitet i hälso- och sjukvården

155-180

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2018-12-15