Erik Eriksson

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Erik Eriksson (f.d. Olsson) arbetar som forskare på Avdelningen för service management and logistics och Centre for Healthcare Improvement (CHI). Han har varit verksam i över tio år som tjänsteman vid olika offentliga verksamheter där han främst arbetat med kvalitets- och strategifrågor. Med en doktorsexamen inom ekonomi och organisation och en magisterexamen inom offentlig förvaltning inkluderar hans forskningsintresse organisering och ledning av offentliga verksamheter/system. Mer specifikt adresserar hans nuvarande forskning organisering av hälso- och sjukvård bortom New Public Management genom att fokusera på fyra områden: co-production, interorganisatoriskt samarbete, privat/offentligt värdeskapande samt tjänsteperspektiv i offentlig sektor. Han är också intresserad av att problematisera sitt forskningsfält och organisationstrender utifrån teorier såsom kommunikativt handlande, socialkonstruktivism och struktureringsteori.Helst vill Erik använda en kollaborativ forskningsansats i syfte att samskapa kunskap relevant för forskning, praktik och policy. Forskningsmetoderna är i huvudsak kvalitativa. Hans senast forskning är publicerad i vetenskapliga tidskrifter såsom Public Management Review och Journal of Health Organization and Management.

Källa: chalmers.se

Visar 19 publikationer

2018

“Brave Men” and “Emotional Women”: A Theory-Guided Literature Review on Gender Bias in Health Care and Gendered Norms towards Patients with Chronic Pain

Anke Samulowitz, Ida Gremyr, Erik Eriksson et al
Pain Research and Management. Vol. 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Co-designing a social innovation to better support people affected by cancer: A user-driven integration of societal resources

Andreas Hellström, Oriana Haselwanter, Erik Eriksson et al
Paper i proceeding
2018

Exploring complaints by female and male patients at Swedish hospitals using a probabilistic graphical model

Erik Eriksson, Hendry Raharjo, Susanne Gustavsson
Scandinavian Journal of Caring Sciences. Vol. 32 (3), p. 1148-1156
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Beyond sickcare: Collaborative value creation emphasizing health in healthcare

Erik Eriksson, Christian Gadolin, Andreas Hellström et al
Paper i proceeding
2018

Unintended consequences of management concepts in healthcare: The mix of value configurations in diabetes care

Thomas Andersson, Christian Gadolin, Andreas Hellström et al
Paper i proceeding
2018

Representative co-production: Broadening the scope of the public service logic

Erik Eriksson
Public Management Review
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Alternative value configuration models in healthcare and its effect on professional fulfillment

Christian Gadolin, Thomas Andersson, Andreas Hellström et al
Paper i proceeding
2018

’Patient Ping-Pong’: Creating value through resource integration

Christian Gadolin, Erik Eriksson, Thomas Andersson et al
Paper i proceeding
2018

From one-sized to over-individualized? Service logic’s value creation

Erik Eriksson, Lars Nordgren
Journal of Management and Organization
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

From one-sized to over-individualized? Service logic's value creation

Erik Eriksson, Lars Nordgren
Journal of Health, Organisation and Management. Vol. 32 (4), p. 572-586
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

When they talk about motherhood: a qualitative study of three groups’ perceptions in a Swedish child health service context

Erik Eriksson, Kristin Eliasson, Andreas Hellström et al
International Journal for Equity in Health. Vol. 15 (1), p. Article number 99-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Interpersonal complaints regarding cancer care through a gender lens

Erik Olsson
International Journal of Health Care Quality Assurance. Vol. 29 (6), p. 687-702
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

When one size does not fit all: Using participatory action research to co-create preventive healthcare services

Erik Olsson, Malena Lau
Action Research. Vol. 13 (1), p. 9-29
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Toward Equity and Value Co-creation in Healthcare

Erik Olsson
Licentiatavhandling
2014

Community collaboration to increase foreign-born women’s participation in a cervical cancer screening program in Sweden: a quality improvement project

Erik Olsson, Malena Lau, Svante Lifvergren et al
International Journal for Equity in Health. Vol. 13 (1), p. 62-72
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Because Right Action Matters In Life Or Death Situations: Action Research Contributions At Individual, Team And National Network Levels Of Intervention

Andreas Hellström, Svante Lifvergren, Erik Olsson
Academy of Management Proceedings, Boston 2012
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2012

Bring a friend - a peer-education program to increase participation in the cervical cancer screening program among foreign-born women

Erik Olsson
Reconfiguration of the Eco-System for Sustainable Healthcare: An International Exploration
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2017–2020

Processorienteringens begränsningar i vården - alternativa organiseringsformer baserade på patientens behov

Andreas Hellström Service Management and Logistics
Thomas Andersson Service Management and Logistics
Erik Eriksson Service Management and Logistics
Svante Lifvergren Industriell kvalitetsutveckling
Forte

Det kan finnas fler projekt där Erik Eriksson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.