Representative co-production: Broadening the scope of the public service logic
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Erik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Public Management Review

1471-9037 (ISSN)

Vol. 21 2 291-314

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

DOI

10.1080/14719037.2018.1487575

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-25