Vad skulle Habermas säga om vårddebatten?
Artikel i dagstidning, 2019

I dag fyller han 90 år, den outtröttlige filosofen och sociologen Jürgen Habermas. Som en av vår tids största tänkare har han skrivit och debatterat i över 60 år – alltid beredd att ompröva sin egen ståndpunkt. Vad hade han tyckt om den svenska sjukvårdsdebatten?

Författare

Erik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Svante Lifvergren

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Dagens samhälle

1652-6511 (ISSN)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-01