Vad skulle Habermas säga om vårddebatten?
Newspaper article, 2019

I dag fyller han 90 år, den outtröttlige filosofen och sociologen Jürgen Habermas. Som en av vår tids största tänkare har han skrivit och debatterat i över 60 år – alltid beredd att ompröva sin egen ståndpunkt. Vad hade han tyckt om den svenska sjukvårdsdebatten?

Author

Erik Eriksson

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Svante Lifvergren

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Dagens samhälle

1652-6511 (ISSN)

Subject Categories

Other Social Sciences

More information

Latest update

7/1/2019 9