Co-designing a social innovation to better support people affected by cancer: A user-driven integration of societal resources
Paper i proceeding, 2018

To be added.

Design

healthcare

Författare

Andreas Hellström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Oriana Haselwanter

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Erik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Nils Conradi

The 22nd Annual International Research Society for Public Management (IRSPM)
Edinburgh, United Kingdom,

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2018-07-02