Omställningen av sjukvård i Västra Götalandsregionen
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Regionfullmäktige har antagit en gemensam strategi för att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Målet är en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt alltid utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter. Patienterna ska alltid känna sig trygg och väl omhändertagen i kontakten med vården. Patienten ska också uppleva att vården är lätt att hitta och lätt att komma i kontakt med.

För att möjliggöra systempåverkande förändringar finansieras satsningen med 1,6 miljarder under en fyrårsperiod. Centre for Healthcare Improvement (CHI) medverkar som följeforskarpart med syfte att belysa förutsättningar, ställningstagande och genomförande av strategier och aktiviteter som bedrivs inom omställningen.

Deltagare

Patrik Alexandersson (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd

Thomas Andersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Erik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Christian Gadolin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Andreas Hellström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Samarbetspartners

Leading Healthcare

Stockholm, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-14