One-size fits-all-lösningar fungerar sällan i vården
Artikel i dagstidning, 2019

”Låt oss diskutera hur de olika vetenskapliga traditionerna kan bidra till att förbättra vården”, det skriver Erik Eriksson och Christian Gadolin.

Författare

Erik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Christian Gadolin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Dagens medicin

1104-7488 (ISSN)

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-01