Patienten som innovationsledare i välfärdssystemet
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Det är allt vanligare att patient och invånare bjuds in för att utveckla offentliga verksamheter. Nu är tiden mogen att också bjuda in offentliga och andra aktörer till patientens livsvärld. Med patienten som innovationsledare i välfärdssystemet är utgångspunkten deras levda erfarenhet och unika livshändelsekunskap.

Endast med fokus på patientens helhet – inte organisationers interna angelägenheter – kan rådande fragmenterade välfärdssystem överges för ett system som bättre stödjer patientens värdeskapande. Inom föreliggande projekt kommer processer, verktyg och modeller att utvecklas och prövas för att patienter framgångsrikt ska kunna leda innovationsaktiviteter. På systemnivå leder detta till att utveckla och pröva strukturer och strategier som skapar gynnsamma förutsättningar för innovation.

Hemvist är Centre for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers tekniska högskola. Medverkar gör också två nyskapande ideella föreningar där patienter och närstående driver innovation, två offentliga verksamheter med fokus på patientinvolvering, social hållbarhet och jämlikhet samt ytterligare två organisationer med expertis inom facilitering av innovation respektive kommunikation och spridning.

Projektet söker också bidra till att vidga innovationsbegreppet genom att explicit integrera hållbarhet: genom att inkludera mångfald i innovationsprocessen ges bättre förutsättningar att adressera ojämlika förhållanden och därigenom uppnå hälsa och välbefinnande

Deltagare

Andreas Hellström (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Patrik Alexandersson

Projektledare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd, Projekt- och centrumledning

Hans Björkman

Gästforskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Erik Eriksson

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Samarbetspartners

C.S. COMBINED SERVICES AB

Stockholm, Sweden

Coinnovate

Stockhom, Sweden

Forum Patient

Stockholm, Sweden

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hälsa och teknik

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-30