Därför avstår forskarna från offentlig debatt
Artikel i dagstidning, 2019

https://www.gp.se/debatt/d%C3%A4rf%C3%B6r-avst%C3%A5r-forskarna-fr%C3%A5n-offentlig-debatt-1.15834906

Författare

Christian Gadolin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Erik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Göteborgs-Posten (GP)

1103-9345 (ISSN)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2019-06-30