Därför avstår forskarna från offentlig debatt
Artikel i dagstidning, 2019

Varför deltar forskare så sällan i den offentliga debatten? Det beror troligen på tre orsaker, skriver Christian Gadolin och Erik Eriksson.

Författare

Christian Gadolin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Erik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Göteborgs-Posten (GP)

1103-9345 (ISSN)

5-6

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-09