Social Innovation in the Welfare System
Paper i proceeding, 2019

.

Författare

Andreas Hellström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Erik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

British Academy of Management
Birmingham, United Kingdom,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-16