Aktionsforskning rörande utveckling mot en mer patientfokuserad cancervård
Forskningsprojekt, 2015 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Andreas Hellström (kontakt)

Industriell kvalitetsutveckling

Finansiering

Regionalt cancercentrum Väst

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2020

Publikationer

2019

Relationship between patient costs and patient pathways

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-02