Aktionsforskning rörande utveckling mot en mer patientfokuserad cancervård

Description missing.

Participants

Andreas Hellström (contact)

Universitetslektor vid Quality Sciences

Funding

Regionalt cancercentrum Väst

Funding years 2015–2020

More information

Latest update

2015-11-02