Aktionsforskning rörande utveckling mot en mer patientfokuserad cancervård

Description missing.

Participants

Andreas Hellström (contact)

Universitetslektor at Technology Management and Economics, Quality Sciences

Funding

Regionalt cancercentrum Väst

Funding years 2015–2020

More information

Latest update

2015-11-02