Extension of Trajectory Planning in Parameterized Spaces to Articulated Vehicles
Paper i proceeding, 2017

Författare

Mauro Bellone

Chalmers, Tillämpad mekanik

Qutteineh Jafar

IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA

19460740 (ISSN) 19460759 (eISSN)


9781509065059 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Robotteknik och automation

DOI

10.1109/ETFA.2017.8247633

ISBN

9781509065059

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-21