Extension of Trajectory Planning in Parameterized Spaces to Articulated Vehicles
Paper i proceeding, 2017

Författare

Mauro Bellone

Chalmers, Tillämpad mekanik

Qutteineh Jafar

22nd IEEE International Conference on Emerging Technologies And Factory Automation


9781509065059 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Robotteknik och automation

DOI

10.1109/ETFA.2017.8247633

ISBN

9781509065059

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-16