Pilot Distributions for Phase Tracking in Space-Division Multiplexed Systems
Paper i proceeding, 2017

Several pilot distributions are compared for pilot-aided joint-core phase tracking in space-division multiplexed transmission affected by correlated phase noise. Results show that the best choice of distribution can reduce the bit error rate by a factor up to 170.

Författare

Arni Alfredsson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Henk Wymeersch

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

European Conference on Optical Communication, ECOC

P1.SC3.48
978-1-5386-5624-2 (ISBN)

43rd European Conference on Optical Communication
Gothenburg, Sweden,

Teknologier for spatiell multiplexning: nästa utmaning inom optisk kommunikation

Vetenskapsrådet (VR) (2014-6138), 2015-01-01 -- 2018-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Signalbehandling

DOI

10.1109/ECOC.2017.8345931

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-21