Short-block-length shaping by simple mark ratio controllers for granular and wide-range spectral efficiencies
Paper i proceeding, 2017

Författare

Tsuyoshi Yoshida

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

European Conference on Optical Communication (ECOC)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/ECOC.2017.8346146

ISBN

9781538656242

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-28