Short-block-length shaping by simple mark ratio controllers for granular and wide-range spectral efficiencies
Paper i proceeding, 2017

Författare

Tsuyoshi Yoshida

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

European Conference on Optical Communication, ECOC


9781538656242 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/ECOC.2017.8346146

ISBN

9781538656242

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-21