Satsningen på biodrivmedel ökar koldioxidutsläppen
Artikel i dagstidning, 2018

Författare

Stefan Wirsenius

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Timothty D. Searchinger

Princeton University

Dagens Nyheter

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Klimatforskning

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-08