Det är reduktionsplikten vi vänder oss emot
Artikel i dagstidning, 2018

biofuels

Författare

Stefan Wirsenius

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Timothy D. Searchinger

Princeton University

Dagens Nyheter

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Klimatforskning

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-02