Ekodebattörer blundar för brist på åkermark
Artikel i dagstidning, 2018

Författare

Stefan Wirsenius

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Svenska Dagbladet

Ämneskategorier

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-08